File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 365, datë 25.05.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate e Shqipërisë, zj. Anisa Agim Muçaj”.