File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 37, datë 17.12.2020 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”.