File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 371, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj Kryetarit të Bashkisë Vlorë z. Dritan Leli”.