File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 376 datë 19.4.2023 “Për verifikimin e të dhënave në formularin e vetëdeklarimit, të subjektit vetëdeklarues z. Ilir Riza Aruçi, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Republikane”, për Bashkinë Shijak”.