File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 38, datë 05.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Plarent Aleksi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Berat, në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.