File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 38, datë 17.12.2020 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e KZAZ-ve për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.