File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 382 datë 19.4.2023 “Për verifikimin e të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z.Ilir Brahim Marku, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Republikane”, për Bashkinë Lushnjë”.