File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 384, datë 19.4.2023 “Për verifikimin e të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Ronald Thoma Zhezha, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë Fier”.