File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 385, datë 08.06.2021 “Për shqyrtimin administriv të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj kandidatit për deputet z. Dionis Imeraj”.