File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 385, datë 19.4.2023 ”Për verifikimin e të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Gentjan Fiqiri Muça, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike” për Bashkinë Tiranë”.