File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 386, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Valbona Zeka me funksion Shef i Departamentit të Përgatitjes Fizike në Akademinë e Forcave të Armatosura”.