File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 388, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 3932 prot., datë 19.04.2021 përcjellë nga Institucioni i Presidentit të Republikës së Shqipërisë”.