File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 39, datë 8.2.2023 “Për shqyrtimin administrativ të raportimeve të veprimtarive publike të disa institucioneve, për periudhën 20 janar – 23 janar 2023”.