File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 39, datë 9.4.2024 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Kristian Luigj Shkreli,  Kryetar në Bashkinë Vau-Dejës, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.