File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 390, datë 19.04.2023, “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve nr. 1, 2, 17, nga Partia Demokratike dhe denoncimeve nr. 107, 108, 149, 169, 170, 176, 230 nga Koalicioni për Reforma, Integrim dhe institucione të konsoliduara ndaj kryetarëve të disa bashkive dhe personave përgjegjës për raportim të veprimtarive publike, për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.