File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 393 datë 20.4.2023 “Për shkarkim të sekretarit të KZAZ nr. 92, Bashkia Konispol, sekretarit dhe anëtarit të KZAZ nr. 26, Bashkia Vorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 maj 2023”.