File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 395, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Memaliaj, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Esmeralda Hasan Shaha (Xhaferi)”.