File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 396, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Telepenë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj.Valentina Sula Hasanbega”.