File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 397, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Rita Ndue Lazri”.