File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 398, datë 22.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesave të televizioneve “Star Plus”, “Syri Tv”, “Klan Tv” dhe media on line “Albanian Post”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.