File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 401, datë 24.4.2023, “Për lirimin dhe emërimin e sekretarëve dhe anëtarëve në disa KZAZ për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.