File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 404, datë 24.04.2023 “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të Grupeve të Numërimit të Votave, pë zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.