File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 408, datë 25.4.2023 “Për miratimin e rezultatit të shortit për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e katërt të Grupeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.