File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 41, datë 09.02.2021 “për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 09, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Kryetarit të Bashkisë Korçë, z. Sotirq Filo”.