File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 41, datë 28.12.2020 “Për verifikim e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë për këshillin e bashkisë Maliq, zj. Vasilika Stilian Trajko“.