File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 41, datë 8.2.2023 “Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.