File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 414, datë 25.04.2023, “Për vendosjen nga subjektet zgjedhore të shënimit përkatës identifikues të materialeve propogandistike zgjedhore”.