File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 415, datë 26.4.2023 “Për miratimin e rregullave procedurale teknike për administrimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor të votimit dhe numërimit elektronik në Bashkitë Vorë,  Kamëz dhe Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.