File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 42, datë 03.04.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 41, datë 31.03.2023, paraqitur nga subjekti zgjedhor “Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian”.