File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 424, datë 03.05.2023 “Për heqjen e materialeve propagandistike që nuk përmbajnë shënimin “Prodhuar nën përgjegjësinë ligjore të…” (vijon emri i subjektit zgjedhor)”.