File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 424, datë 12.07.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj Bashkisë Tiranë”.