File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 428, datë 03.05.2023 “Për shqyrtimin e kërkesave të qendrës “Community Reporters Albania” dhe shoqatës “Qytetarët në Demokraci”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.