File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 43, datë 09.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialpunëtore Shqiptare, zj. Ueda Bashkim Kaci”.