File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 430, datë 3.5.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Divjakë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Fatjon Filip Lena”.