File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 434, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Kukës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Ora e Shqipërisë, zj. Onerda Xhevdet Sopaj”.