File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 435, datë 03.05.2023 “Për lirim dhe emërim të sekretarit dhe anëtarëve në disa KZAZ, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.