File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 435, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, z. Eni Sadik Bistri”.