File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 437, datë 05.05.2023, “Për lirimin dhe emërimin e sekretarit të KZAZ nr. 41, Bashkia Tiranë dhe anëtarëve në disa KZAZ, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.