File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 439, datë 02.08.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrative të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Këshillit të Ministrave, Këshillit Bashkiak Durrës dhe Bashkisë Durrës”.