File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 439, datë 05.05.2023, “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 335 ID të Organizatës “Qendresa Qytetare”, ndaj kryetarit të bashkisë Kukës, Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtorit të Shkollës 9-vjeçare “Isuf Seferi” Kukës dhe personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për shkelje administrative në kuadër të zgjedhjeve vendore të datës 14 Maj 2023”.