File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 44, datë 8.2.2023 “Për miratimin e procedurave operacionale për shkatërrimin e të dhënave personale në pajisjen elektronike të identifikimit (PEI) dhe sistemin elektronik të identifikimit të votuesve (SEIV) në KQZ”.