File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 444, datë 17.09.2012, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Gjirokastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Shkëlqim Dalip Guçe”.