File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 445, datë 05.05.2023, “Për shqyrtimin e kërkesave të Ambasadave Austriake, Greke, Hungareze, Holandeze, Franceze, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Moldavisë, të Delegacionit të Bashkimit Europian, të Institutit Demokratik të Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.