File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 446, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Adelina Petrit Elezaj”.