File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 447, datë 05.05.2023, “Për shqyrtimin e kërkesës së koalicionit për Reforma Integrim dhe Institucione të Konsoliduara (KRIIK), për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.