File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 449, datë 05.05.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Kristi Leonard Alla”.