File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 449, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tropojë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Sabrie Rexhe Çelaj”.