File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 450, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Laureta Kastriot Sinanaj”.