File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 451, datë 21.09.2021 “Për rishqyrtimin administrativ të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në lidhje me zhvillimin e fushatës elektorale në ambjentet e bibliotekës “Misto Treska”.