File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 453, datë 6.5.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 369, nga z. Ivi Kaso për afishimin e materialeve propagandistike, në vendet e reklamave ndriçuese, në ambientet publike të Bashkisë Kukës, nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.